Wijziging Besluit experiment gesloten coffeeshopketen

In het kader van de voorbereiding van het Experiment gesloten coffeeshopketen is het wenselijk gebleken om enkele eisen voor coffeeshophouders en aangewezen telers aan te passen of te verduidelijken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-07-2021
Einddatum consultatie 08-08-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 12971
Onderwerpen Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Coffeeshophouders in deelnemende gemeenten
- Aangewezen telers

Coffeeshophouders worden verplicht om hennep of hasjiesj die retour gaat naar de aangewezen teler, beveiligd te laten vervoeren. Aangewezen telers zijn verplicht om de vernietiging van hennep of hasjiesj te laten plaatsvinden op de teeltlocatie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regeldrukeffecten voor coffeeshophouders zijn uiteengezet in paragraaf 3 van de nota van toelichting. Voor aangewezen telers zijn er geen additionele regeldrukeffecten.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Downloads