Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet CO2-heffing industrie

Reactie

Naam Anoniem
Plaats IJmuiden
Datum 29 mei 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel CO2-heffing industrie? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Het voorstel voor een CO2-heffing is op belangrijke elementen niet compleet. Het zorgt voor veel onzekerheid in de voorbereiding van projecten en investeringen. Daarom pleiten wij voor een aantal aanpassingen en toevoeging van een aantal randvoorwaarden.
1. Zorg ervoor dat bedrijven kunnen investeren in klimaatmaatregelen
Zorg met een aantal aanpassingen dat de heffing zo wordt ingericht dat deze zijn werking kan doen als stok achter de deur voor het borgen van het doel in 2030. Bedrijven, die inzetten op serieuze CO2 reductiemaatregelen dienen niet te worden geconfronteerd met heffingen die investeringen onzeker gaan maken. Zorg ervoor dat bedrijven kunnen blijven investeren.

2. Sluit aan bij investeringscycli
Zorg dat de heffing beter aansluit bij de investeringscycli van bedrijven. Niet alle partijen kunnen direct een grote CO2-reductie realiseren omdat aanpassingen in installaties enorm ingrijpend en kostbaar zijn en veel tijd kosten.

3. Zorg dat aan andere randvoorwaarden is voldaan, zo niet, dan geen heffing
Het samenspel met de overige elementen van het akkoord – tijdig beschikbare infrastructuur, toegang tot SDE++ en overig instrumentarium – zijn cruciale elementen voor het bepalen van het moment waarop emissiereducties daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.
Zo niet, dan wordt het haast onmogelijk voor bedrijven als Tata Steel om te kunnen (blijven) investeren in CO2-emissiereducties. Zeker tijdens en na de coronacrisis.

Wanneer de overheid haar deel van de voorwaarden niet invult, zouden bedrijven geen heffing opgelegd moeten krijgen. De volgende randvoorwaarden zijn cruciaal en dienen als conditio sine qua non voor het uitvoeren van klimaatprojecten:
a. voldoende ondersteuning van de onrendabele top via de SDE++;
b. aanwezigheid van de benodigde infrastructuur en op tijd beschikbaar;
c. voldoende ondersteuning voor niet rendabele maatregelen voor niet-standaard technologieën en projecten;
d. ondersteuning voor innovatie voor nieuwe toepassingen in de industrie;
e. voorkomen van vertraging in vergunningsverleningstrajecten (bijv. als gevolg van de stikstofcrisis);
f. voldoende ondersteuning voor lange termijn verduurzamingsopties, zoals scope 3 maatregelen.Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht