Wet CO2-heffing industrie

Dit wetsvoorstel bevat de uitwerking van de CO2-heffing industrie zoals aangekondigd in het Klimaatakkoord. De vormgeving van de heffing is erop gericht te borgen dat de reductiedoelstelling voor de industrie zoals afgesproken in het Klimaatakkoord wordt gerealiseerd, terwijl het gelijke speelveld met omringende landen zo min mogelijk wordt aangetast.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 15 september 2020