Wet CO2-heffing industrie

Reactie

Naam mevr P 't Hart
Plaats Beverwijk
Datum 29 mei 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel CO2-heffing industrie? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Ik wil een ambitieuze en effectieve CO2-heffing voor de industrie. Dat is dus een heffing:
- Met een hoge prijs per ton CO2 , minimaal €50, en oplopend per jaar
- Waarbij de industrie geen vrijstellingen en voordelen meer blijft krijgen
- Die snel ingaat, niet pas in 2024, zoals nu gepland is.
Er is ook een klimaatcrisis die bij niet adequaat handelen veel meer slachtoffers eist en veel meer geld gaat kosten dan de coronacrisis. Durf vooruit te kijken en niet slechts een korte termijn visie te hebben.