Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet CO2-heffing industrie

Reactie

Naam MK Weidner (Dhr M.K. Weidner)
Plaats Amsterdam
Datum 29 mei 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel CO2-heffing industrie? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Een eerlijke CO2 heffing is een beprijzing van de werkelijke kosten van vervuiling in de hele keten en alle gevolgen voor klimaat en maatschappij.
Vroeg of laat betaalt iedereen die kosten en ze lopen snel op. Laten we het dan doen op het moment dat de vervuiling plaatsvindt, door degenen die de vervuiling veroorzaken.
Zo wentelen we de kosten niet af op volgende generaties en op de arme (minder verbruikende) landen.
Een eerlijke prijs per ton CO2 zou minimaal €50 moeten zijn, jaarlijks oplopend.
De huidige vrijstellingen en voordelen voor de industrie moeten snel afgebouwd.

De opbrengst van de heffing kan onmiddellijk ingezet worden voor vergroening van grote vervuilers. Daarnaast komen middelen beschikbaar voor particulieren en kleine ondernemingen die willen verduurzamen.
Zo snijdt het mes aan twee kanten, en wordt de energietransitie zowel versneld als goedkoper gemaakt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht