Wet CO2-heffing industrie

Reactie

Naam Eneco (mr J van den Beukel)
Plaats Rotterdam
Datum 29 mei 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel CO2-heffing industrie? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Voor Eneco is het niet duidelijk hoe de CO2-heffing industrie wordt toegepast op een biomassaWKK die stroom opwekt en warmte levert aan de industrie. Een biomassaWKK heeft nul CO2 uitstoot met het verbranden van de biomassa maar heeft wel enige CO2 uitstoot door het gebruik van olie bij de opstart alsmede een klein percentage niet-biomassa dat wordt ingezet voor de verbranding. Over deze (geringe) uitstoot wordt gerapporteerd aan de NEA. Eneco gaat er vanuit dat de nieuwe CO2 heffing uitsluitend wordt toepast op de aan NEA gerapporteerde uitstoot, maar zou graag zien dat dit punt expliciet in de toelichting op het wetsvoorstel wordt verduidelijkt.