Wijziging van de Woningwet i.v.m. de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Dit wetsvoorstel wijzigt de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering waarbij werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties alleen mogen worden uitgevoerd indien daarvoor een conformiteitsverklaring is afgegeven door een door Onze Minister aangewezen conformiteitsbeoordelingsinstantie op basis van een conformiteitsbeoordelingsdocument dat tevens door Onze Minister is aangewezen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-01-2018
Einddatum consultatie 28-02-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 8350
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

installatiebedrijven, monteurs, eigenaren en gebruikers van bouwwerken, certificeringsinstellingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de introductie van dit stelsel wordt beoogd de kwaliteit van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties te verbeteren, teneinde het aantal koolmonoxideongevallen te reduceren als gevolg van het handelen of nalaten van handelen door installateurs.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle onderdelen van het wetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Woningwet

Bron: wetten.overheid.nl