Wet verlenging minimale geldigheidsduur cadeaubonnen

Dit wetsvoorstel voorziet in een verlenging van de minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen naar twee jaar. Het doel van dit voorstel is om consumenten meer tijd te geven om een cadeaubon te gelde te maken. Dit wetsvoorstel geldt voor alle cadeaubonnen, ongeacht wie de cadeaubon aanschaft.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-07-2020
Einddatum consultatie 27-08-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Consumenten die cadeaubonnen aanschaffen of te gelde maken en ondernemers die cadeaubonnen uitgeven.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met dit wetsvoorstel krijgen consumenten een ruimere minimale termijn om de cadeaubon te gelde te maken. Ondernemers mogen vanaf inwerkingtreding alleen cadeaubonnen uitgeven met een geldigheidsduur van twee jaar of langer.

Waarop kunt u reageren

U wordt uitgenodigd te reageren op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Artikel 236 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek

Bron: wetten.overheid.nl