Besloten vennootschap met een maatschappelijk doel

Doel van de beoogde wettelijke regeling is de erkenning en betere herkenning van maatschappelijke ondernemingen (waaronder ook begrepen sociale ondernemingen) die toebehoren aan een besloten vennootschap. De regeling maakt mogelijk een BVm-status te verwerven waarmee aan met name zakelijke relaties duidelijk wordt gemaakt dat voor de onderneming het sorteren van maatschappelijke impact boven het uitkeren van winst aan aandeelhouders gaat.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-03-2021
Einddatum consultatie 07-05-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Ondernemen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Maatschappelijke ondernemingen en hun stakeholders zoals impactfinanciers, overheden, zakelijke opdrachtgevers, afnemers etc

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Van de regeling wordt verwacht dat deze het de ondernemingen met een BVm-status en hun stakeholders gemakkelijker maakt om elkaar te vinden en met elkaar zaken te doen.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de voornemens voor een wettelijke regeling voor de besloten vennootschap met maatschappelijke doel en om hen de gelegenheid te bieden hierop een reactie te geven.

Downloads

Overige documenten