Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

De Wet arbeid vreemdelingen, Wav, regelt de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor personen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) zijn nadere regels hierover opgenomen. Bij deze internetconsultatie liggen een viertal wijzigingen in het BuWav voor

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-08-2019
Einddatum consultatie 24-09-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10721
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De viertal wijzigingen raken werkgevers, universiteiten en hogescholen, buitenlandse studenten en personen van buiten de EER die als zelfstandige in Nederland werken of komen werken, alsmede hun gezinsleden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het verduidelijken en verruimen van de mogelijkheden voor personen van buiten de EER om in Nederland werkzaamheden te verrichten.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Wet arbeid vreemdelingen

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling