Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Nederlandse reactie op Duitse Bundesverkehrswegeplan 2030

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt een reactie op het Duitse Bundesverkehrwegeplan voor. Het Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP) is op 16 maart 2015 door Bundesminister Alexander Dobrindt gepresenteerd en op 22 maart 2016 in Duitsland ter inzage gelegd. In het de BVWP legt Duitsland vast welke grote infrastructuurprojecten de komende 15 jaar prioriteit en financiële middelen krijgen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-04-2016
Einddatum consultatie 16-05-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het BVWP is een nationaal infrastructuur investeringsplan met een looptijd van 15 jaar (2015 -2030). Het BVWP is bedoeld als samenhangend investeringsprogramma voor intra regionale en internationale verbindingen. In het BVWP wordt onder andere beschreven welke infrastructuur Duitsland de komende 15 jaar wil aanleggen. Een deel hiervan betreft ook aansluitingen op verbindingen met Nederland.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het zijn zowel burgers, bedrijven als overheden en non-gouvernementele organisaties die een direct belang kunnen hebben bij het BVWP en de daarin opgenomen projecten.

Verwachte effecten van de regeling

Voor het BVWP worden in totaal zo’n 1000 projecten onderzocht (49,4% wegen, 41,3% spoor en 9,3% water) die in aanmerking komen voor onderhoud of nieuwbouw. Een deel van die projecten betreft aansluitingen op verbindingen met Nederland. De spoor-, vaarwegen- en wegenprojecten zullen, na de inspraakprocedure, worden voorgelegd aan het Duitse kabinet, en daarna aangeboden aan de Bundestag. Voor het BVWP wordt door Duitsland 264,5 miljard euro uitgetrokken. Van dit bedrag wordt ongeveer 70 procent besteed aan onderhoud. Verder wordt 30 procent besteed aan aanleg van nieuwe en uitbouw van bestaande infrastructuur.

Doel van de consultatie

Deze consultatie biedt belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid een reactie te geven op de concept reactie van de minister van Infrastructuur en Milieu op het BVWP 2030 en de voor Nederland essentiële delen van het BVWP. Het gaat hierbij met name om de deskundige toetsing van de principiële regelingen in het concept van de BVWP 2030. Het BVWP is MER-plichtig en in Duitsland ter inzage gelegd. Dit betekent dat Nederland volgens de MER-richtlijnen te werk zal gaan in reactie op het plan. De minister van Infrastructuur en Milieu schrijft binnen de gestelde termijn een reactie aan haar Duitse collega.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt uw reactie geven op de concept-reactie van de minister van Infrastructuur en Milieu op het BVWP en de vertaling van de essentiële delen van het BVWP. Uw reactie kunt u tot en met 16 mei 2016 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekijkt uw opmerkingen zorgvuldig en tracht hiermee zo mogelijk de reactie aan Duitsland te verbeteren.

Voor de volledigheid wil ik u erop wijzen dat het Bundesverkehrswegeplan 2030 en het Umweltbericht zum Bundesverkehrswegeplan 2030 vanaf 6 mei 2016 voor Nederlanders openstaat om een zienswijze in te dienen. Te zijner tijd te vinden op www.platformparticipatie.nl/BWVP2030

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht