BTIV wijziging voor 7 onderwerpen

Het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV) wordt gewijzigd met als doel om praktische knelpunten voor de woningcorporatiesector en woningzoekenden weg te nemen. Deze BTIV-wijziging bevat in totaal zeven niet aan elkaar gelieerde onderwerpen. Het betreft deels wijzigingen die nodig zijn vanwege het aflopen van een huidige tijdelijke regeling, deels vereenvoudigingen die gewenst worden geacht op basis van signalen vanuit de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de sector doorvoeren, en deels beleidsmatig ingegeven wijzigingen. 

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 7 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: