Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijzigingswet gebruik burgerservicenummer voor het depositogarantiestelsel

Het wetsvoorstel verduidelijkt de bestaande wettelijke grondslag op basis waarvan banken gebruikmaken van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
22-12-2017
Einddatum consultatie
02-02-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Financiën
Keten-ID
9076
Onderwerpen
Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling richt zich tot banken met een Nederlandse bankvergunning.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Banken zullen door de regeling verplicht worden het burgerservicenummer van wettelijk vertegenwoordigers van depositohouders, die zelf geen klant zijn, in hun administratie vast te leggen en te verwerken.

Waarop kunt u reageren

Gereageerd kan worden op alle onderdelen van de regeling.

Externe bronnen

Acties

Delen regeling