Besluit ongewenste zeggenschap telecommunicatie

In maart 2019 is het wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie bij de Tweede Kamer ingediend. In dit wetsvoorstel is bepaald dat investeringen die leiden tot overwegende zeggenschap in een telecommunicatiepartij en bovendien tot een relevante invloed in de telecommunicatiesector bij de minister van EZK moeten worden gemeld. In de te consulteren algemene maatregel van bestuur wordt nader uitgewerkt wanneer van relevante invloed sprake is.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-12-2019
Einddatum consultatie 21-02-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

investeerders in een aanbieder van:
- een elektronische communicatienetwerk en/of -dienst,
- een internetknooppunt,
- hostingdiensten,
- datacenterdiensten
- gekwalificeerde vertrouwensdiensten

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het beoogde en verwachte effect is dat partijen die overwegende zeggenschap in een telecommunicatiepartij verkrijgen op eenvoudige en eenduidige wijze kunnen vaststellen of zij met die verkrijging relevante invloed in de telecommunicatiesector verkrijgen. Partijen kunnen zo beoordelen of zij de verwerving van de overwegende zeggenschap moeten melden bij de minister van EZK.

Waarop kunt u reageren

op alle aspecten van de algemene maatregel van bestuur

Downloads

Externe bronnen

Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

Bron: www.tweedekamer.nl