Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

De voornaamste reden voor deze maatregel is het tegengaan van belastinguitstel en -afstel door ab-houders. Door overtollige gelden als lening aan de eigen vennootschap te onttrekken in plaats van als dividend of loon te genieten, wordt belastingheffing op dat moment voorkomen. Het kabinet sluit met dit wetsvoorstel de belastingheffing aan op het beschikkingsmoment van deze gelden. Ab-houders moeten daardoor box 2-belasting betalen voor zover ze meer dan €500.000 lenen van hun vennootschap.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-03-2019
Einddatum consultatie 01-04-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 9741
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanmerkelijkbelanghouders, hun partners en de met hen verbonden personen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het ontmoedigen van bovenmatig lenen bij de eigen vennootschap.

Waarop kunt u reageren

Reacties zijn welkom ten aanzien van het gehele wetsvoorstel.

Downloads