Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bovenbouw havo-vwo

Reactie

Naam Rederij voor de Wind (MW. H.G. Portengen-Geurts)
Plaats Weesp
Datum 29 november 2012

Vraag1

Welke opmerkingen heeft u over het wetsvoorstel inzake de Tweede Fase havo en vwo?
Geachte minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker,

Hierbij wil ik u verzoeken het concept wetsvoorstel te wijzigen gericht op:

Behoud van het vak ckv als verplicht vak voor alle leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo en behoud van een reële keuzemogelijkheid voor een kunstvak op de havo in het profiel C&M

Uw voorganger demissionair minister van Bijsterveldt heeft een concept wetsvoorstel gelanceerd waarbij zij voorgesteld heeft het vak ckv af te schaffen, om daarmee de kwaliteit te bevorderen. 'Afschaffen van het vak ckv' stond aanvankelijk ook vermeld op de website van deze internetconsultatie, in de tussentijd werd deze tekst echter gewijzigd. Hoewel de inhoud nog steeds neer komt op het afschaffen van het vak ckv als verplicht vak voor alle leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo, vind ik deze wijziging van de tekst, toch een reden om nogmaals te reageren.

Scholen hebben momenteel reeds de mogelijkheid om extra contacttijd toe te wijzen aan de kernvakken, en hebben meer dan voldoende ruimte om ckv goed in te vullen. De inspectie kan controleren of de studielast voor ckv niet overschreden wordt en of de kwaliteit goed is, net zoals zij dat voor andere vakken doet. De oplossing die gekozen is in dit conceptwetsvoorstel is daarom geen goede oplossing. De oplossing die aangedragen wordt gericht op kwaliteitsverbetering bij ckv door het vak af te schaffen, is ook geen goede oplossing: De kwaliteit kan nooit verbeterd worden zonder vak, lesuren of formatie voor gekwalificeerde docenten. Een wettelijke verplichting alleen is niet voldoende en heeft geleid tot een marginale plaats voor culturele en kunstzinnige vorming in het PO, dat blijkt uit het rapport van de Onderwijsraad en Raad voor Cultuur.

Op de website van het Ministerie van OCW wordt aangegeven: "Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen." Dit alles is met dit concept wetsvoorstel in het geding.


Hoogachtend


[Bertie Geurts]

[zelfstandig ondernemer, handvaardigheid lerares]

[Weesp]

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht