Wetsvoorstel bovenbouw havo-vwo

Het wetsvoorstel betreft 4 maatregelen: • afschaffen verplichte vak ANW; • Scholen mogen zelf meer bepalen hoe zij culturele en kunstzinnige vorming aanbieden. Dat betekent dat CKV niet langer een verplicht examenvak is. Culturele en kunstzinnige vorming blijft uitdrukkelijk een wettelijke verplichting; • verplicht wiskunde voor havo C&M; • aanpassing vakbenamingen Latijnse taal en literatuur en Griekse taal en literatuur tot Latijnse taal en cultuur en Griekse taal en cultuur.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 5 juni 2013

Het verslag van de in het najaar 2012 gehouden openbare internetconsultatie over het wetsvoorstel 'bovenbouw havo/vwo' is toegevoegd.