Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bovenbouw havo-vwo

Reactie

Naam Fioretti College Lisse (D.A. Duivenvoorden)
Plaats Amsterdam
Datum 29 november 2012

Vraag1

Welke opmerkingen heeft u over het wetsvoorstel inzake de Tweede Fase havo en vwo?


Met deze reactie wil ik pleiten voor het behoud van het vak CKV als verplicht vak voor alle leerlingen in de bovenbouw van HAVO en VWO en behoud van een reële keuzemogelijkheid voor een kunstvak op de HAVO in het profiel C&M.


Binnen onze streek moeten docenten CKV en mentoren in de bovenbouw nog elk jaar het vak CKV verdedigen tegenover leerlingen, maar vooral tegenover ouders. Eigenlijk verbazingwekkend voor een vak dat al meer dan 12 jaar een verplicht examenvak is. Het is tekenend voor de status die de kunstvakken genieten.

Kunst- en cultuureducatie is een belangrijk onderdeel van de algemene vorming van jongeren en hoort daarmee thuis als vak op de HAVO en het VWO. Door het vak CKV niet meer verplicht te stellen als examenvak, maar de invulling van culturele en kunstzinnige vorming aan scholen over te laten, worden scholen in deze economisch moeilijke tijden de middelen ontnomen om hier een goede invulling aan te geven. Bovendien geeft het ministerie met het wegnemen van de officiële status van het vak een duidelijk negatief signaal af over het belang van de culturele en kunstzinnige vorming van jongeren. Juist voor leerlingen die van huis uit minder met verschillende kunstuitingen in contact komen kan het vak CKV een groot verschil maken, hun wereld verbreden.

Mijn verzoek aan de minister is dan ook om het vak CKV te handhaven als verplicht examenvak op de HAVO en het VWO. Bovendien wil ik het belang onderstrepen van een reële keuze mogelijkheid voor HAVO leerlingen om in het CM profiel te kiezen voor een kunstvak. In dit profiel moet het voor leerlingen mogelijk zijn om een maatschappijvak èn een kunstvak te kiezen en niet, onder sociale druk, alleen voor een maatschappijvak te kiezen, omdat dat "economisch" interessanter is dan een kunstvak. Zo geven wij deze leerlingen de mogelijkheid om hun talenten volledig te ontwikkelen.

Daisy Duivenvoorden
Docent Beeldende Kunst, Fioretti College Lisse
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht