Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bovenbouw havo-vwo

Reactie

Naam Pieter Nieuwland College (B.B.Z Derby)
Plaats Amsterdam
Datum 29 november 2012

Vraag1

Welke opmerkingen heeft u over het wetsvoorstel inzake de Tweede Fase havo en vwo?
Geachte minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker,
Naam: Bethany Derby
Klas: V4D
School: Pieter Nieuwland College
Stad: Amsterdam

Hierbij wil ik u verzoeken het concept wetsvoorstel te wijzigen gericht op:
Behoud van het vak ckv als verplicht vak voor alle leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo en behoud van een reële keuzemogelijkheid voor een kunstvak op de havo in het profiel C&M.

Minister van Bijsterveldt heeft een concept wetsvoorstel gelanceerd waarbij zij voorgesteld heeft het vak ckv af te schaffen, om daarmee de kwaliteit te bevorderen. 'Afschaffen van het vak ckv' stond aanvankelijk ook vermeld op de website van deze internetconsultatie, in de tussentijd werd deze tekst echter gewijzigd. Hoewel de inhoud nog steeds neer komt op het afschaffen van het vak ckv als verplicht vak voor alle leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo, vind ik deze wijziging van de tekst, toch een reden om nogmaals te reageren.

Ik ben voorstander voor het behoud van het vak ckv als verplicht vak voor alle leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo, aangezien het vak ckv veel biedt voor de algemene maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen op het VO. Bij het vak ckv kun je verder kijken dan je neus lang is: de geschiedenis van de dans, het Griekse theater, de film en fotografie zijn onderwerpen die wekelijks voorkomen. En als je het vraagt aan leerlingen die het vak al gehad hebben, kom je erachter dat het vak ckv veel invloed heeft op de keuzes van leerlingen in de toekomst. CKV leert leerlingen kritisch en out of the box denken, meningen formuleren en reflecteren op zowel kunst als cultuur. Kunst en cultuur is wel degelijk belangrijk voor onze algemene ontwikkeling, net als we altijd wiskunde in de toekomst nodig hebben, hebben we ook de kennis van kunst en cultuur nodig voor een goede samenleving. Het vak ckv heeft mij geleerd om meer respect te hebben voor de kunst en cultuur, het zou verschrikkelijk zijn als mijn medestudenten dit vaak niet zouden kunnen volgen. Daarom schreeuw ik om cultuur en ben ik bereid te strijden voor het behoud van het vak ckv als verplicht vak voor álle leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo. Strijdt u met mij mee?

Hoogachtend,

Bethany Derby
Student/Leerling
Amsterdam
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht