Wijziging Reglement voor de binnenvisserij 1985 en Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985

Een aantal vereenvoudigingen en wijzigingen van beleidsmatige aard wordt aangebracht in het Reglement voor de binnenvisserij 1985 en in het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-07-2011
Einddatum consultatie 15-08-2011
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het gaat om wijzigingen in bestaande regelgeving met als doel deze te vereenvoudigen en aan de huidige omstandigheden aan te passen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beroepsvissers en sportvissers.

Verwachte effecten van de regeling

Doordat een aantal vergunningen vervalt (electrovisapparaat en nachtvisserij) en ook overigens wijzigingen worden aangebracht waardoor het vragen van ontheffingen achterwege kan blijven, worden de lasten voor het bedrijfsleven en de burgers verlaagd. Verder wordt een aantal inhoudelijke wijzigingen in de regelgeving aangebracht.

Doel van de consultatie

Belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en hen in de gelegenheid stellen hierover opmerkingen te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De voorgenomen wijzigingen als geheel.