Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen

De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu bereiden het ontwerpbesluit Conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energiedoeleinden (het ontwerpbesluit) voor. Energiecentrales kunnen biomassa meestoken, bijvoorbeeld hout uit productiebossen, om de uitstoot van CO2 naar beneden te brengen. Omdat biomassa duurder is dan steenkool, krijgen de energiebedrijven daar subsidie voor als deze biomassa duurzaam is. Dat is zo afgesproken in het Nationaal Energieakkoord.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 2 juli 2018

Het besluit is per 1 januari 2018 in werking getreden.

Link toegevoegd, 2 juli 2018

Het besluit is op 21 november 2017 bekend gemaakt in het Staatsblad. In de Nota van Toelichting is een passage opgenomen, waarin een reactie wordt gegeven op de internet consultatie.

Het besluit is per 1 januari 2018 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 8 juli 2016

Bijgaand vindt u een verslag op hoofdlijnen met ingekomen reacties. Zodra het ontwerpbesluit in de Ministerraad is goed gekeurd ontvangt u een update met een inhoudelijke reactie wat het ministerie van Infrastructuur en Milieu met uw inbreng gedaan heeft.

Document toegevoegd, 4 april 2016

Op maandag 4 april zijn Engelse toelichting en vertaling van de IAK-vragen toegevoegd, voor mogelijk geïnteresseerde bedrijven uit de VS en Canada.