Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Reactie

Naam Philips l Stiels Schuldbemiddeling voor het Midden- en Kleinbedrijf (M Gielkens)
Plaats Heerlen
Datum 18 maart 2019

Vraag1

U kunt reageren op de volgende drie onderdelen:
1. De aanvraagmogelijkheid voor Bbz-bijstandsverlening aan ondernemers in de binnenvaart bij de woongemeente in plaats van bij centrumgemeenten;
2. Stoppen van de instroom in de specifieke regeling voor zelfstandigen van 55 jaar en ouder met een niet-levensvatbaar bedrijf of zelfstandig beroep;
3. Vereenvoudiging van het Bbz.
2. Voor de gewone burger zijn veel zaken goed geregeld, voor de ondernemer is dat vaak anders. De ondernemer krijgt bij ziekte geen uitkering, als er tijdelijk geen opdrachten zijn, is dat zijn/haar eigen probleem, pensioen is niet geregeld. Juist de oudere zelfstandige die vaak op jonge leeftijd is gestart met werken en weinig tot geen opleiding heeft gevolgd, wordt zeer geholpen met deze regeling. Deze oudere zelfstandige gaat vaak ook door met het verrichten van werkzaamheden nadat hij de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Mijn ervaring is dat bij deze doelgroep juist de wil en motivatie bestaat om door te gaan met ondernemen. Het gaat dan misschien niet meer zo goed als vroeger, maar men kan deels zelf voor inkomen zorgen. Opgeven is geen optie. Het bedrijfskrediet dat op grond van art. 26 wordt verstrekt, maakt het vaak mogelijk dat ouderen schuldenvrij hun AOW tegemoet gaan. Schuldhulpverlening voor ondernemers is niet, of minder goed geregeld bij veel gemeenten. Met het bedrijfskrediet kunnen schulden gesaneerd worden. Uit veel onderzoeken blijkt dat schulden voor veel stress zorgen. Als tegen deze doelgroep wordt gezegd dat ze ook nog hun bedrijf moeten beëindigen en men in de bijstand terecht komt, wordt ieder gevoel van eigenwaarde afgenomen. Het bedrijf moet beëindigd worden en men moet de reguliere bijstand of de IOAZ in. Hoe gaat dit verder na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd? Een pensioen is voor deze doelgroep geen vanzelfsprekendheid. De kansen op de arbeidsmarkt zijn ook zeer beperkt. De meerwaarde van het afschaffen van deze regeling zie ik dan ook niet.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht