Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Reactie

Naam Gemeente Horst aan de Maas (dhr. P. Korsten)
Plaats Horst
Datum 19 maart 2019

Vraag1

U kunt reageren op de volgende drie onderdelen:
1. De aanvraagmogelijkheid voor Bbz-bijstandsverlening aan ondernemers in de binnenvaart bij de woongemeente in plaats van bij centrumgemeenten;
2. Stoppen van de instroom in de specifieke regeling voor zelfstandigen van 55 jaar en ouder met een niet-levensvatbaar bedrijf of zelfstandig beroep;
3. Vereenvoudiging van het Bbz.
Zo op de laatste dag van het kunnen reageren via de consultatie wil ik toch nog even iets kwijt. Ik heb al eerder gereageerd en zie dat mijn mening niet sterk afwijkt van andere reacties. Ik ben blij met de consultaties tot nu toe.
Ik heb zowat alle reacties gelezen en constateer een bepaalde lijn. Bijna alle reacties richten zich tegen de voorgestelde wijzigingen. Het merendeel van de reacties komen van gemeenten af.
Ik vraag me af of dit signaal c.q. constateringen niet de VNG wakker schudt. Zij vertegenwoordigen de gemeenten in Nederland. Ik hoor of zie geen enkel geluid. Ook bij de eerdere expertmeetings waarbij ik betrokken was, heb ik geen geluid van de VNG gehoord.
Ik roep daarom bij deze bestuurlijk (gemeentelijk) Nederland op om achter hun gemeenten te gaan staan!!
Verder vind ik de voorgenomen wijzigingen ook verrassend. Ministerie hulde zich steeds in nevelen bij de bijeenkomsten, zowel bij de expertmeetings alsook bij de Bbz Platform bijeenkomsten van Stimulansz.
Na mijn reactie ontving ik een mail van het Ministerie met daarin de oproep om Bbz-klanten aan het woord te laten via de consultatie ronde. Dat bericht komt dan vijf voor twaalf binnen! Daar had men m.i. dus eerder aan moeten denken door middel van inspraak mogelijkheden of het betrekken van een klantenpanel of iets dergelijks.
Jammer dat het Rijk wederom met wijzigingen komt die teveel vanuit achter het bureau worden geschreven en bedacht en de feeling met de praktijk missen. Er zijn andere oplossingen en wijzigingen denkbaar die de Bbz zouden kunnen verbeteren en innovatiever zijn.
Ik sluit hiermee de consultatie ronde af en wacht nu het vervolg af.


Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht