Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Reactie

Naam Bureau Zelfstandigen Menso (J.J. Brouwer)
Plaats Emmen
Datum 19 maart 2019

Vraag1

U kunt reageren op de volgende drie onderdelen:
1. De aanvraagmogelijkheid voor Bbz-bijstandsverlening aan ondernemers in de binnenvaart bij de woongemeente in plaats van bij centrumgemeenten;
2. Stoppen van de instroom in de specifieke regeling voor zelfstandigen van 55 jaar en ouder met een niet-levensvatbaar bedrijf of zelfstandig beroep;
3. Vereenvoudiging van het Bbz.
1.
Er is destijds bewust gekozen voor centrumgemeenten. Dit om te voorkomen dat er discussie plaatsvinden over de woonplaats van de binnenschipper.
Binnen deze centrumgemeenten is daarnaast veel (economische) kennis aanwezig van de betreffende doelgroep.

2.
Door diverse partijen zijn al opmerkingen gemaakt over deze doelgroep. Wij kunnen ons in deze opmerkingen vinden. Naar onze mening zou het verhogen van de leeftijd een goede oplossing zijn en de regeling verder in stand te houden.

3.
De ondernemer kan pas na afloop van het jaar, wanneer jaarcijfers werkelijk bekend zijn, beoordelen wat zijn werkelijke financiële situatie is.
Binnen de PW is bijstand met terugwerkende kracht niet mogelijk. Juist daarom is de Bbz ingevoerd.
Het zou daarom reëel zijn af te wijken van de regels van de PW en juist wel bijstand “om niet” toe te kennen in de vorm van een keuzejaar.
Deze kan dan vanaf de datum verstrekking krediet in mindering gebracht worden op het krediet.
Als gevolg hiervan dienen er ook rentecorrecties plaats te vinden waardoor er geen sprake is van rentedragende bijstand.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht