Wijzigingsbesluit BIG-nummer

De consultatie betreft wijziging van de situaties waarin BIG-geregistreerde zorgverleners hun BIG-nummer kenbaar moeten maken aan het publiek.
Met bekendmaking van het BIG-nummer wordt beoogd de vindbaarheid van een BIG-geregistreerde in het BIG-register voor patiënten en cliënten te verbeteren.
Totdat het nieuwe besluit in werking treedt, handhaaft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet op de huidige, te wijzigingen verplichting het BIG-nummer te vermelden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-07-2019
Einddatum consultatie 30-09-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 10635
Onderwerpen Ziekten en behandelingen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

BIG-geregistreerde zorgverleners en werkgevers van BIG-geregistreerde zorgverleners (zorginstellingen) voor zover sprake is van vermelding van de naam van de BIG-geregistreerde zoals bedoeld in de situaties die in het ontwerpbesluit worden omschreven.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachting is dat cliënten en patiënten beter geïnformeerd worden over de door hen gekozen of te kiezen zorgverleners.

Waarop kunt u reageren

De verplichting om het BIG-nummer kenbaar te maken is in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidzorg geregeld en staat daarmee vast. De gevallen waarin en de wijze waarop het BIG-nummer kenbaar moet worden gemaakt wordt geregeld in het ontwerp van het besluit dat voorligt in deze internetconsultatie. Op dit ontwerp kan gereageerd worden.

Downloads

Externe bronnen

Memorie van toelichting bij het voorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele g

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Voorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Bron: wetten.overheid.nl