Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel BIG-II

Reactie

Naam Yulius (Drs, MANP, MHC&SW I.H.. De Hoop)
Plaats Hellevoetsluis
Datum 21 december 2017

Vraag1

Het wetsvoorstel introduceert de titel ‘regieverpleegkundige’ voor hbo-opgeleide-verpleegkundigen.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
De titel regieverpleegkundige is verwarrend. Een hbo verpleegkundige kan regie voeren, maar zal dat niet altijd (hoeven) doen. Verwarring met een regiebehandelaar GGZ) ligt op de loer, zeker als dat een verpleegkundig specialist, en dus geen regiverpleegkundige, is. MBO verpleegkundige en HBO verpleegkundige worden ze nu genoemd, misschien kan dat zo blijven. Verpleegkundige (mbo en verpleegkundige plus (hbo) is een optie, of, verpleegkundge 1 (MBO) en verpleegkundige 2(HBO).

Vraag2

De toelichting beschrijft dat een regieverpleegkundige, om in aanmerking te komen voor herregistratie, zal moeten aantonen dat voldoende werkzaamheden zijn verricht binnen het deskundigheidsgebied van de regieverpleegkundige en op het niveau (NLQF-6) dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot regieverpleegkundige.

Werkzaamheden die door een regieverpleegkundige worden verricht op het niveau dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot verpleegkundige (NLQF-4) zijn dus niet relevant voor herregistratie als regieverpleegkundige.

Is de eis voor herregistratie voor de regieverpleegkundige voldoende helder en uitvoerbaar in de praktijk? Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Dat lijkt mij wel uitvoerbaar, door bijvoorbeeld jaarlijks een beoordeling van het niveau van functioneren door de instelling waar men werkt af te laten geven.

Vraag3

Het ministerie van VWS heeft opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek naar het overgangsrecht voor de huidige groep verpleegkundigen. In afwachting van het onderzoek is het voorlopige voorstel om de mbo- en inservice- opgeleide verpleegkundigen met aanvullende gecertificeerde scholing, waarvan het niveau en inhoud gelijk staat aan een hbo-opleiding tot verpleegkundige (NLQF-6), de mogelijkheid te bieden om zich te registreren als regieverpleegkundige.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Nee

Vraag4

In het algemeen deel van de memorie van toelichting is een paragraaf opgenomen over de administratieve lasten van dit wetsvoorstel.

Ziet u mogelijkheden om de doelen van het wetsvoorstel (met name: het op peil houden van de deskundigheid van beroepsbeoefenaren in de gezondheidzorg) te bereiken met minder administratieve lasten?
Bij en nascholing kan direct in een kwaliteitsregister worden bijgeschreven door degenen die de bijscholing organiseert.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht