Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel BIG-II

Reactie

Naam Careyn (BN C.R.J. Smeets)
Plaats Zuid-Beijerland
Datum 18 februari 2018

Vraag1

Het wetsvoorstel introduceert de titel ‘regieverpleegkundige’ voor hbo-opgeleide-verpleegkundigen.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
De titel 'regieverpleegkundige' is nog een extra term erbij binnen de al complexe structuur van alle verschillende verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de zorg.
Laten we het gewoon houden bij mbo en/of hbo. Hierdoor kan je je eventuele specialisatie beter wegschrijven en je functieniveau. Het liefst zou ik werken met het systeem van titels dat het Europese opleidingssysteem erkend en dat ook op mijn diploma staat en dat is BN. Maar ik geloof dat hierin draagvlak ontbreekt.
Ik vind het goed dat er een verschil komt tussen HBO en MBO opgeleide verpleegkundige zo weten we van elkaar wat we kunnen verwachten. Hierdoor kunnen we krachten bundelen voor goede zorg. Het gaat niet om hiërarchie maar om je vak goed te kunnen uitvoeren volgens de normen van je genoten opleiding.

Vraag2

De toelichting beschrijft dat een regieverpleegkundige, om in aanmerking te komen voor herregistratie, zal moeten aantonen dat voldoende werkzaamheden zijn verricht binnen het deskundigheidsgebied van de regieverpleegkundige en op het niveau (NLQF-6) dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot regieverpleegkundige.

Werkzaamheden die door een regieverpleegkundige worden verricht op het niveau dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot verpleegkundige (NLQF-4) zijn dus niet relevant voor herregistratie als regieverpleegkundige.

Is de eis voor herregistratie voor de regieverpleegkundige voldoende helder en uitvoerbaar in de praktijk? Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Ik zou graag EEN transparant kwaliteitssysteem willen hebben voor alle verpleegkundige om hun herregistratie te monitoren en uiteindelijk te borgen. Dit zou ten goede komen aan de zorg voor client/patient en transparantie hierin. De HBO verpleegkundige is anders opgeleid als de MBO verpleegkundige. Dus zal in dit kwaliteitssysteem voor herregistratie ook onderscheid moeten worden gemaakt in de eisen voor herregistratie.

Vraag3

Het ministerie van VWS heeft opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek naar het overgangsrecht voor de huidige groep verpleegkundigen. In afwachting van het onderzoek is het voorlopige voorstel om de mbo- en inservice- opgeleide verpleegkundigen met aanvullende gecertificeerde scholing, waarvan het niveau en inhoud gelijk staat aan een hbo-opleiding tot verpleegkundige (NLQF-6), de mogelijkheid te bieden om zich te registreren als regieverpleegkundige.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
HBO opgeleide verpleegkundige kijken anders naar de zorg. Op bijvoorbeeld gebied van coaching, klinisch redeneren en de helicopter view houden. MBO opgeleide verpleegkundige zijn zeer sterk in de uitvoering van zorg. En hebben deze HBO competenties zichzelf niet machtig gemaakt door het genieten van een HBO opleiding. Dus in hoeverre moet er dan een overgangsrecht zijn? Is het wel eerlijk naar de HBO opgeleide om MBO opgeleide "op te plussen"?
Dit wil ik nog kracht bij zetten omdat ik recentelijk nog een leerling heb begeleid met uitgebreide ervaring als MBO verpleegkundige inclusief opleiding wondverpleegkundige. Het was een goede leerling die haar resultaten met mooie cijfers behaalde maar ze had niet verwacht dat deze 2 jarige HBO opleiding haar zoveel meer kennis en kunde zou brengen als dat ze had verwacht. En met trots mag ik zeggen dat ze is geslaagd!

Vraag4

In het algemeen deel van de memorie van toelichting is een paragraaf opgenomen over de administratieve lasten van dit wetsvoorstel.

Ziet u mogelijkheden om de doelen van het wetsvoorstel (met name: het op peil houden van de deskundigheid van beroepsbeoefenaren in de gezondheidzorg) te bereiken met minder administratieve lasten?
Gebruik één register waarin verpleegkundigen hun eigen deskundigheidsbevordering kunnen bijhouden. Het ligt voor de hand het Kwaliteitsregister van V&VN hiervoor te gebruiken gelet op de ervaring en expertise die er reeds mee is opgebouwd.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht