Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel BIG-II

Reactie

Naam Reinier van Arkel (A.A.M. Haans)
Plaats 's Hertogenbosch
Datum 18 februari 2018

Vraag1

Het wetsvoorstel introduceert de titel ‘regieverpleegkundige’ voor hbo-opgeleide-verpleegkundigen.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
De titel regieverpleegkundige veronderstelt een rol in het vak. Regie voering is maar één van de rollen van verpleegkundigen. Reserveren van de titel voor HBO vpk ongeacht de setting waarin iemand werkt is een onzalig idee. Een register heeft pas waarde als de rollen getoetst aan de praktijk worden enerzijds maar ook wanneer het niveau van opleidingen worden gewaardeerd die relevant voor de functie zijn.

HBO opleidingen en gespecialiseerde HBO en Post HBO opleidingen zoals de SPV opleiding, dienen voor inschrijving in het register worden toegelaten mits ze op dat niveau in de praktijk werkzaam zijn. Als die context ontbreekt dient inschrijving te worden geweigerd.

Vraag2

De toelichting beschrijft dat een regieverpleegkundige, om in aanmerking te komen voor herregistratie, zal moeten aantonen dat voldoende werkzaamheden zijn verricht binnen het deskundigheidsgebied van de regieverpleegkundige en op het niveau (NLQF-6) dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot regieverpleegkundige.

Werkzaamheden die door een regieverpleegkundige worden verricht op het niveau dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot verpleegkundige (NLQF-4) zijn dus niet relevant voor herregistratie als regieverpleegkundige.

Is de eis voor herregistratie voor de regieverpleegkundige voldoende helder en uitvoerbaar in de praktijk? Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Opleiding alleen is onvoldoende. Niveau dient aangetoond te worden in de praktijk. Verder dienen de "opleidingen" op niveau te worden geschaald.

Vraag3

Het ministerie van VWS heeft opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek naar het overgangsrecht voor de huidige groep verpleegkundigen. In afwachting van het onderzoek is het voorlopige voorstel om de mbo- en inservice- opgeleide verpleegkundigen met aanvullende gecertificeerde scholing, waarvan het niveau en inhoud gelijk staat aan een hbo-opleiding tot verpleegkundige (NLQF-6), de mogelijkheid te bieden om zich te registreren als regieverpleegkundige.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Overgangsregeling dient onderdeel te zijn van het wetsvoorstel.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht