Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel BIG-II

Reactie

Naam Erasmus MC - Sophia (J.E. Bakker)
Plaats Rotterdam
Datum 18 februari 2018

Vraag1

Het wetsvoorstel introduceert de titel ‘regieverpleegkundige’ voor hbo-opgeleide-verpleegkundigen.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Naast regieverpleegkundige zullen ook specialismen moeten worden benoemd zoals bijvoorbeeld anesthesiemedewerker/verpleegkundige. Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn omdat het mondiaal en Europees gezien wordt als een verpleegkundig specialist. International council of Nurses (ICN), World Health Organisation (WHO), International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) European Specialist Nurses (ESA) European Board of Anesthesiologists (EBA) European Society of anesthesiology (ESA) Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA).
Onze opleiding is sinds 2016 erkend op niveau 6 NLQF.

Vraag2

De toelichting beschrijft dat een regieverpleegkundige, om in aanmerking te komen voor herregistratie, zal moeten aantonen dat voldoende werkzaamheden zijn verricht binnen het deskundigheidsgebied van de regieverpleegkundige en op het niveau (NLQF-6) dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot regieverpleegkundige.

Werkzaamheden die door een regieverpleegkundige worden verricht op het niveau dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot verpleegkundige (NLQF-4) zijn dus niet relevant voor herregistratie als regieverpleegkundige.

Is de eis voor herregistratie voor de regieverpleegkundige voldoende helder en uitvoerbaar in de praktijk? Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Herregistratie van de huidige anesthesiemedewerkers/verpleegkundigen is geen enkel probleem. Aangezien wij ons beroepsonderhoud bijhouden in het kwaliteitsregister van de NVAM.
Door jaren werken in het anesthesiologisch team en de erkenning van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie (NVA) is het beroep al bestaand en dient enkel erkend te worden in de wet BIG.

Vraag3

Het ministerie van VWS heeft opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek naar het overgangsrecht voor de huidige groep verpleegkundigen. In afwachting van het onderzoek is het voorlopige voorstel om de mbo- en inservice- opgeleide verpleegkundigen met aanvullende gecertificeerde scholing, waarvan het niveau en inhoud gelijk staat aan een hbo-opleiding tot verpleegkundige (NLQF-6), de mogelijkheid te bieden om zich te registreren als regieverpleegkundige.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Wat betreft het overgangsrecht is al te kennen gegeven aan het ministerie van VWS dat het beroep anesthesiemedewerker al ruim 40 jaar bestaat in de huidige vorm. Een overgangsregeling door middel van extra studie is niet aan de orde. Door middel van het beroepsprofiel, inhoud van de werkzaamheden en behaalde accreditatiepunten is aan te tonen dat de anesthesiemedewerkers per direct kunnen worden opgenomen in artikel 3 van de wet BIG

Vraag4

In het algemeen deel van de memorie van toelichting is een paragraaf opgenomen over de administratieve lasten van dit wetsvoorstel.

Ziet u mogelijkheden om de doelen van het wetsvoorstel (met name: het op peil houden van de deskundigheid van beroepsbeoefenaren in de gezondheidzorg) te bereiken met minder administratieve lasten?
Voor het op peil houden van de deskundigheid heeft de beroepsvereniging een accreditatiesysteem. Deze zal geen extra registratielast met zich mee brengen. Het onderbrengen in de wet BIG van het beroep anesthesiemedewerker zal meer éénduidigheid en zelfs minder administratielast opleveren. Dit doordat meer éénduidigheid en duidelijkheid wordt gecreëerd in de zorgberoepen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht