Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel BIG-II

Reactie

Naam Vakgroep Reizigersadvisering V&VN (Rian Wijnhorst)
Plaats Maasdam
Datum 18 februari 2018

Vraag1

Het wetsvoorstel introduceert de titel ‘regieverpleegkundige’ voor hbo-opgeleide-verpleegkundigen.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
De vakgroep Reizigersverpleegkundigen (V&VN) vindt regieverpleegkundige een passende titel voor de hbo-opgeleide verpleegkundige.

Vraag2

De toelichting beschrijft dat een regieverpleegkundige, om in aanmerking te komen voor herregistratie, zal moeten aantonen dat voldoende werkzaamheden zijn verricht binnen het deskundigheidsgebied van de regieverpleegkundige en op het niveau (NLQF-6) dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot regieverpleegkundige.

Werkzaamheden die door een regieverpleegkundige worden verricht op het niveau dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot verpleegkundige (NLQF-4) zijn dus niet relevant voor herregistratie als regieverpleegkundige.

Is de eis voor herregistratie voor de regieverpleegkundige voldoende helder en uitvoerbaar in de praktijk? Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
De herregistratie eis is voldoende helder, maar de vraag is hoe een regieverpleegkundige (of zijn/haar werkgever?) inzichtelijk kan maken dat voldoende werkzaamheden zijn verricht en op welk niveau dat was. Een belangrijke vraag/zorg van de vakgroep Reizigersverpleegkundigen is hoe dat getoetst gaat worden en door wie? Ook vraagt de vakgroep zich af of de preventieve gezondheidszorg, het werkveld van de reizigersverpleegkundige, een plaats heeft in het deskundigheidsgebied van de regieverpleegkundige.

Vraag3

Het ministerie van VWS heeft opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek naar het overgangsrecht voor de huidige groep verpleegkundigen. In afwachting van het onderzoek is het voorlopige voorstel om de mbo- en inservice- opgeleide verpleegkundigen met aanvullende gecertificeerde scholing, waarvan het niveau en inhoud gelijk staat aan een hbo-opleiding tot verpleegkundige (NLQF-6), de mogelijkheid te bieden om zich te registreren als regieverpleegkundige.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Geen suggesties.

Vraag4

In het algemeen deel van de memorie van toelichting is een paragraaf opgenomen over de administratieve lasten van dit wetsvoorstel.

Ziet u mogelijkheden om de doelen van het wetsvoorstel (met name: het op peil houden van de deskundigheid van beroepsbeoefenaren in de gezondheidzorg) te bereiken met minder administratieve lasten?
Zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande goed werkende kwaliteitssystemen, waarbij bij de professionals/experts zelf (artsen en verpleegkundigen) de voorwaarden voor opleiding en registratie opstellen.
Het kwaliteitssysteem van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering kan als voorbeeld dienen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht