Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel BIG-II

Reactie

Naam J Entrop
Plaats Soest
Datum 21 december 2017

Vraag1

Het wetsvoorstel introduceert de titel ‘regieverpleegkundige’ voor hbo-opgeleide-verpleegkundigen.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Ik ben het eens met met de titel ‘regieverpleegkundige’.

Vraag2

De toelichting beschrijft dat een regieverpleegkundige, om in aanmerking te komen voor herregistratie, zal moeten aantonen dat voldoende werkzaamheden zijn verricht binnen het deskundigheidsgebied van de regieverpleegkundige en op het niveau (NLQF-6) dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot regieverpleegkundige.

Werkzaamheden die door een regieverpleegkundige worden verricht op het niveau dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot verpleegkundige (NLQF-4) zijn dus niet relevant voor herregistratie als regieverpleegkundige.

Is de eis voor herregistratie voor de regieverpleegkundige voldoende helder en uitvoerbaar in de praktijk? Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Er zullen wel genoeg stage-plaatsen moeten zijn voor de opleiding.bovendien zullen er ook genoeg mogelijkheden moeten zijn om te beoordelen of iemand ‘regieverpleegkundige’ kan worden.

Vraag3

Het ministerie van VWS heeft opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek naar het overgangsrecht voor de huidige groep verpleegkundigen. In afwachting van het onderzoek is het voorlopige voorstel om de mbo- en inservice- opgeleide verpleegkundigen met aanvullende gecertificeerde scholing, waarvan het niveau en inhoud gelijk staat aan een hbo-opleiding tot verpleegkundige (NLQF-6), de mogelijkheid te bieden om zich te registreren als regieverpleegkundige.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Ik ben van mening dat er een “stimulerend beleid” moet zijn om te streven naar een zo goed mogelijke “doorstroming” van MBO verpleegkundigen naar HBO verpleegkundigen.Er wordt een groot tekort verwacht van verpleegkundigen.Het lijkt mij verstandig om jonge mensen(die het niveau van HBO kunnen bereiken) uit bijv. de voormalige Sovjet-Unie te rekruteren en in Nederland een opleiding te geven als verpleegkundige en de Nederlandse taal leren.

Vraag4

In het algemeen deel van de memorie van toelichting is een paragraaf opgenomen over de administratieve lasten van dit wetsvoorstel.

Ziet u mogelijkheden om de doelen van het wetsvoorstel (met name: het op peil houden van de deskundigheid van beroepsbeoefenaren in de gezondheidzorg) te bereiken met minder administratieve lasten?
Ik ben van mening dat als een medisch specialist ,zoals een Oogarts enz. een verklaring geeft dat iemand het niveau van ‘regieverpleegkundige’ heeft,dat dat dan voldoende is om ‘regieverpleegkundige’ te worden.Dan het je ook weinig administratieve “rompslomp”
Met vriendelijke groet,
J.Entrop
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht