Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel BIG-II

Reactie

Naam MSc CMC Harder-Draijer
Plaats Best
Datum 18 februari 2018

Vraag1

Het wetsvoorstel introduceert de titel ‘regieverpleegkundige’ voor hbo-opgeleide-verpleegkundigen.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
ik heb bezwaar tegen de benaming 'regieverpleegkundige' voor de Hbo-verpleegkundige. Ik herken hier niet het beroep van de verpleegkundige op hbo niveau in. Regie houdt een van de rollen dan wel de werkzaamheden van de verpleegkundige in. Het is meer een functietitel dan een beroepstitel. De verpleegkundige op hbo niveau doet zo veel meer dan alleen regisseren van de zorg.
Ik vind dat de beroepstitel Verpleegkundige Bachelor zou moeten zijn voor de Hbo-verpleegkundige. Ook internationaal is dit begrip gangbaar en weet men wat het inhoudt.

Vraag2

De toelichting beschrijft dat een regieverpleegkundige, om in aanmerking te komen voor herregistratie, zal moeten aantonen dat voldoende werkzaamheden zijn verricht binnen het deskundigheidsgebied van de regieverpleegkundige en op het niveau (NLQF-6) dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot regieverpleegkundige.

Werkzaamheden die door een regieverpleegkundige worden verricht op het niveau dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot verpleegkundige (NLQF-4) zijn dus niet relevant voor herregistratie als regieverpleegkundige.

Is de eis voor herregistratie voor de regieverpleegkundige voldoende helder en uitvoerbaar in de praktijk? Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Ik zou willen dat naast werkzaamheden ook aantoonbare relevante bijscholing en nascholing mee telt voor de herregistratie. Maak hierbij gebruik van het kwaliteitsregister van V&VN.

Vraag3

Het ministerie van VWS heeft opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek naar het overgangsrecht voor de huidige groep verpleegkundigen. In afwachting van het onderzoek is het voorlopige voorstel om de mbo- en inservice- opgeleide verpleegkundigen met aanvullende gecertificeerde scholing, waarvan het niveau en inhoud gelijk staat aan een hbo-opleiding tot verpleegkundige (NLQF-6), de mogelijkheid te bieden om zich te registreren als regieverpleegkundige.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Consulteer het werkveld, met name de Mbo verpleegkundige die vervolgens een Hbo-verpleegkunde opleiding heeft gevolgd.
Een overgangsregeling moet er zeker komen voor de A-verpleegkundigen, maar erkenning tot Hbo-verpleegkundige kan alleen als de vervolgopleiding inderdaad hbo-geaccrediteerd is. Het behalen van een specialistische opleiding bijvoorbeeld IC zegt niets over de Hbo-competenties die je verkrijgt in een bacheloropleiding. Verpleegkundige vervolgopleidingen zijn niet gericht op het behalen van die competenties maar op het specialiseren in een specifiek domein (werkveld) van de verpleegkunde.

Vraag4

In het algemeen deel van de memorie van toelichting is een paragraaf opgenomen over de administratieve lasten van dit wetsvoorstel.

Ziet u mogelijkheden om de doelen van het wetsvoorstel (met name: het op peil houden van de deskundigheid van beroepsbeoefenaren in de gezondheidzorg) te bereiken met minder administratieve lasten?
Gebruik alstublieft één register voor alle verpleegkundigen (en verzorgenden), dat is ontwikkeld door de beroepsgroep zelf. Het kwaliteitsregister van V&VN is een al bekend en goed werkzaam voorbeeld hier voor.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht