Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Het conceptwetsvoorstel vereenvoudigt en moderniseert de regels over het verzamelen van informatie en bewijs voorafgaand en tijdens een civiele procedure. De verschillende bewijsverrichtingen worden meer op elkaar afgestemd en de rechter krijgt meer regie over bewijskwesties in de procedure.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-05-2018
Einddatum consultatie 29-07-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, ondernemers, rechtsbijstandverleners en andere bij de rechtspraak betrokken partijen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Burgers en bedrijven verkrijgen voorafgaand aan een procedure zo veel mogelijk informatie over hun geschil. Hierdoor kunnen zij hun eigen positie beter inschatten en beter beoordelen of zij hun geschil in onderling overleg kunnen oplossen of de rechter daarvoor nodig hebben. Als een procedure bij de rechter wordt gestart, kan deze sneller en efficiënter verlopen en kan de rechter een uitspraak doen die bijdraagt aan een duurzame oplossing van het geschil.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Bron: wetten.overheid.nl