Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Het conceptwetsvoorstel vereenvoudigt en moderniseert de regels over het verzamelen van informatie en bewijs voorafgaand en tijdens een civiele procedure. De verschillende bewijsverrichtingen worden meer op elkaar afgestemd en de rechter krijgt meer regie over bewijskwesties in de procedure.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
31-05-2018
Einddatum consultatie
29-07-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen
Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, ondernemers, rechtsbijstandverleners en andere bij de rechtspraak betrokken partijen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Burgers en bedrijven verkrijgen voorafgaand aan een procedure zo veel mogelijk informatie over hun geschil. Hierdoor kunnen zij hun eigen positie beter inschatten en beter beoordelen of zij hun geschil in onderling overleg kunnen oplossen of de rechter daarvoor nodig hebben. Als een procedure bij de rechter wordt gestart, kan deze sneller en efficiƫnter verlopen en kan de rechter een uitspraak doen die bijdraagt aan een duurzame oplossing van het geschil.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen

Acties

Delen regeling