Regeling betrouwbaarheidsniveaus

Regels voor het classificeren van elektronische overheidsdiensten, met het oog op het veilig inloggen door burgers en bedrijven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-07-2020
Einddatum consultatie 03-09-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 9210
Onderwerpen Gemeenten Provincies Rijksoverheid Waterschappen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Bestuursorganen en aangewezen organisaties zoals bedoeld in de voorgenomen WDO (mn (semi)overheden en uitvoeringsorganisaties)
- burgers en bedrijven die elektronische diensten van de overheid willen afnemen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

- Overheidsorganisaties moeten hun elektronische diensten classificeren en de betreffende betrouwbaarheidsniveau(s) kenbaar maken
- Burgers en bedrijven moeten bijpassend inlogmiddel gebruiken.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen van de regeling worden gereageerd.

Downloads