Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020

Dit voorstel biedt een schuldenaar de mogelijkheid om de rechtbank te vragen de behandeling van een jegens hem ingediende faillissementsaanvraag aan te houden of verhaalacties van schuldeisers te schorsen als hij in liquiditeitsnood is gekomen doordat hij vanwege de beperkende maatregelen in het kader van het corona-virus SARS-CoV-2 zijn bedrijfsvoering niet zoals gebruikelijk heeft kunnen voortzetten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-06-2020
Einddatum consultatie 11-06-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechters, curatoren, advocaten, bedrijfsjuristen, ondernemers, schuldenaren en schuldeisers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Doel is om ondernemers te behoeden voor vermijdbare faillissementen of verhaalsacties van schuldeisers en de schade als gevolg van het corona-virus SARS-CoV-2 aan de economie zoveel mogelijk te beperken.

Waarop kunt u reageren

Op de gehele regeling kan worden gereageerd.

Downloads