Wet voldoende betaalbare woningen

Dit wetsvoorstel beoogt dat in gemeenten de hoeveelheid sociale-huurwoningen ten minste op peil blijft. Daartoe wordt voorgesteld dat prestatieafspraken niet als resultaat mogen hebben dat het aantal sociale-huurwoningen afneemt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-03-2018
Einddatum consultatie 07-05-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Huurders
Woningcorporaties
Gemeenten

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De voorraad sociale huurwoningen dient bij corporaties op peil te blijven. Een ander resultaat is bij het aangaan van prestatieafspraken in principe niet mogelijk. Het voorstel leidt niet tot extra administratieve lasten voor gemeenten en woningbouwcorporaties, nu het aanvullende vereiste voor de prestatieafspraken moet worden uitonderhandeld in de bestaande cyclus, en ook de verantwoording plaatsvindt binnen de bestaande kaders.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het gehele wetsvoorstel.

Downloads