Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen

Verbod van rechtspersonen waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde. Het verbod vindt bij besluit van de minister voor Rechtsbescherming plaats. De initiatiefnemers sluiten aan bij het grondwettelijke begrip openbare orde zoals dat nu reeds ook in artikel 2:20 BW wordt gehanteerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
06-03-2018
Einddatum consultatie
17-04-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Initiatiefwet
Organisatie
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen
Criminaliteit Bestuursrecht Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechtspersonen waarvan de werkzaamheid in strijd met de openbare orde is. Iedere rechtspersoon die voldoet aan de criteria die in dit wetsvoorstel worden gesteld, kan op grond daarvan verboden worden (met uitzondering van politieke partijen). Vanwege het pregnante karakter van de problemen richten de initiatiefnemers zich met name op Outlaw Motorcycle Gangs die in strijd met de openbare orde werkzaam zijn.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Een verbod van genoemde rechtspersonen moet voorkomen dat de desbetreffende rechtspersoon werkzaam kan blijven. Daarmee kan bijvoorbeeld de zware criminaliteit die met een dergelijke rechtspersoon kan samenhangen worden teruggebracht.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel

Acties

Delen regeling