Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Dit besluit strekt ter implementatie van richtlijn 2018/843, die de vierde anti-witwasrichtlijn wijzigt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-09-2019
Einddatum consultatie 24-10-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zie toelichting bij de regeling.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor de nalevingskosten en administratieve lasten die samenhangen met de in deze algemene maatregel van bestuur opgenomen verplichtingen wordt verwezen naar het algemeen deel van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat dient ter implementatie van wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn (zie ook Kamerstukken II, 2018-2019, 35245, nr. 3).

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle onderdelen.

Downloads

Externe bronnen

Richtlijn 2018/843

Bron: eur-lex.europa.eu