Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Besluit waardering verzekeringsvorderingen in faillissement

Het voorstel werkt een aantal regels van de Faillissementswet nader uit over de waardering in faillissement van een specifiek type vorderingen, te weten vorderingen uit hoofde van een verzekering.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
10-09-2018
Einddatum consultatie
22-10-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Financiën
Keten-ID
9773
Onderwerpen
Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

verzekeraars, polishouders, curatoren, DNB

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De in het ontwerpbesluit opgenomen regels geven duidelijkheid over de (wijze van) waardering van vorderingen uit verzekering in geval van het faillissement van een verzekeraar.

Waarop kunt u reageren

Wij verwelkomen een reactie op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en nota van toelichting

Acties

Delen regeling