Besluit waardering verzekeringsvorderingen in faillissement

Het voorstel werkt een aantal regels van de Faillissementswet nader uit over de waardering in faillissement van een specifiek type vorderingen, te weten vorderingen uit hoofde van een verzekering.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-09-2018
Einddatum consultatie 22-10-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 9773
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

verzekeraars, polishouders, curatoren, DNB

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De in het ontwerpbesluit opgenomen regels geven duidelijkheid over de (wijze van) waardering van vorderingen uit verzekering in geval van het faillissement van een verzekeraar.

Waarop kunt u reageren

Wij verwelkomen een reactie op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en nota van toelichting

Downloads