Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit finaliteit en derde landen

De wet Wijziging van de Faillissementswet met betrekking tot de rechten en verplichtingen inzake deelname aan betalings- en effectenafwikkelsystemen in derde-landen regelt dat overboekingsopdrachten die worden ingevoerd in betalings- en effectenafwikkelsystemen ‘finaal’ zijn in derde landen. De wet bevat een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur te bepalen voor welke derde landen dat zal gelden. Dat besluit wordt hierbij geconsulteerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-12-2018
Einddatum consultatie 06-01-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 9978
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Geïnteresseerden worden uitgenodigd te reageren op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie nota van toelichting bij het ontwerpbesluit.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting mag worden gereageerd.

Downloads

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling