Besluit VOG politiegegevens

Dit besluit betreft een wijziging van het Besluit politiegegevens waarmee een geautomatiseerde hit/no hit-bevraging van politiesystemen door Justis ten behoeve van het beoordelen van aanvragen voor een VOG politiegegevens mogelijk wordt gemaakt. Deze wijziging is noodzakelijk om op een goede wijze uitvoering te kunnen geven aan het wetsvoorstel VOG politiegegevens (Kamerstukken II, 35355).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-11-2020
Einddatum consultatie 14-01-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van dit besluit, politie en Justis.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door middel van een geautomatiseerde hit/no hit-bevraging van politiesystemen kan Justis controleren of zich daarin gegevens over de aanvrager van een VOG politiegevens bevinden.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het conceptbesluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit politiegegevens

Bron: wetten.overheid.nl