Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit vertrouwensdiensten

De toezichthouder (Agentschap Telecom) heeft aangegeven dat het wenselijk is de regelgeving over vertrouwensdiensten te verduidelijken, zodat het duidelijk is dat het verboden is om je als verlener van certificaten voor een geavanceerde handtekening of zegel voor te doen indien deze dienst niet aan de eisen van de eIDAS-verordening voldoet. Daarnaast is er van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele wijzigingen in artikel 3 van het Besluit vertrouwensdiensten door te voeren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-07-2021
Einddatum consultatie 11-08-2021
Status Actief
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Vertrouwensdienstverleners, toezichthouder vertrouwensdiensten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De wetgeving is explicieter en daardoor is het duidelijker wat de intentie van de wetgeving is. Er worden geen regeldrukeffecten verwacht van deze wijziging en ook worden er geen kosten of andere lasten verwacht voor burgers, bedrijven, overheid en milieu.

Waarop kunt u reageren

Alle onderdelen van de wijziging.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Integraal afwegingskader Besluit vertwouwensdiensten

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling