Besluit vergelijkingskaart financiële dienstverleners

Dit besluit wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) ten behoeve van de introductie van de vergelijkingskaart financiële dienstverleners. De vergelijkingskaart vervangt het dienstverleningsdocument als informatiedocument dat financiële dienstverleners zoals adviseurs en aanbieders aan consumenten moeten vertrekken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-08-2022
Einddatum consultatie 18-09-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 14383
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financiële dienstverleners, de Autoriteit Financiële Markten. Zie ook de nota van toelichting.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit besluit leidt niet tot regeldrukeffecten.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het conceptbesluit en de nota van toelichting kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Bron: wetten.overheid.nl