Besluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Met dit ontwerpbesluit worden nadere regels gesteld aan de eisen uit het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Dit wetsvoorstel heeft tot doel om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan en gelijke kansen te bieden bij werving en selectie door werkgevers en intermediairs een werkwijze voor werving en selectie op te laten stellen met waarborgen om discriminatie tegen te gaan. Ook dienen intermediairs over een procedure te beschikken over hoe zij met discriminerende verzoeken door opdrachtgevers omgaan. In dit ontwerpbesluit worden de eisen aan de werkwijze, de procedure en andere onderdelen uit het wetsvoorstel nader uitgewerkt.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 21 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: