Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang

Het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang wordt aangepast als gevolg van de wetswijziging waarbij ouderparticipatiecrèches (opc’s) worden opgenomen in de Wet kinderopvang. Aanpassing van het besluit LRK zorgt ervoor dat nieuwe opc’s ook als opc’s herkenbaar zijn in de systemen. Zo kan de toezichthouder daar rekening mee houden bij het toezicht op opc’s en zijn opc’s voor ouders vindbaar in het Landelijk Register Kinderopvang.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 7 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op:
Zoeken
Uitgebreid zoeken