Wijzigingsbesluit regeling zij-instroom in de voorschoolse educatie

Deze consultatie betreft een wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met het invoeren van een regeling voor zij-instromers in de voorschoolse educatie

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 23 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: