Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit rapportage man-vrouwverhouding in het bestuursverslag van grote vennootschappen

Deze ontwerp-amvb wijzigt het Besluit inhoud bestuursverslag. Aan dit besluit wordt een artikel toegevoegd om grote vennootschappen te verplichten om in hun bestuursverslag te rapporteren over de man-vrouwverhouding in de top (raad van bestuur en raad van commissarissen) en subtop (werknemers in leidinggevende functies), over de zelf opgelegde streefcijfers voor hun top en subtop, over een plan van aanpak om deze streefcijfers te behalen en over de behaalde resultaten.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op:
Zoeken
Uitgebreid zoeken