Besluit kinderopvangtoeslag 2022

Reactie

Naam Kinderopvang Wageningen (M.M. Suijker-van Oosten)
Plaats Wageningen
Datum 18 maart 2021

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Namens Kinderopvang Wageningen wil ik reageren op het Besluit Kinderopvangtoeslag 2022. Bij de indexatie van de maximum uurtarieven zou volgens ons gerekend rekening gehouden moeten worden met de gevolgen van de corona-crisis, hier zijn vele diensten niet afgenomen vanwege de lockdowns. Tevens zijn ouders op zoek gegaan naar alternatieven die na de lockdown zijn gecontinueerd en dus een terugloop hebben veroorzaakt in het aantal dagdelen dat wordt afgenomen. Tevens willen we vragen om rekening te houden met de loonstijging voortkomend uit onderhandelingen voor de nieuwe CAO Kinderopvang na juli 2021. Om de kwaliteit te kunnen borgen voor de toekomst is het belangrijk dat dergelijke kostenstijgingen realistisch doorgerekend worden in het maximum uurtarief. Ook moet de maximum kinderopvangtoeslag daar passend op afgestemd worden, zodat kinderopvang toegankelijk blijft voor alle inkomensgroepen en financiële ruimte heeft de kwaliteit verder te verhogen en te blijven innoveren. We zijn blij met de verruiming binnen de buitenschoolse opvang, we gaan uit van geringe financiële gevolgen voor alle ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag, waarbij we hopen dat de laagste inkomenscategorieën het meest ontzien worden.