Besluit kinderopvangtoeslag 2022

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Sneek
Datum 3 maart 2021

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Geachte,
Mooi dat er nagedacht (en geregeld) wordt dat de 70% grens wordt opgerekt

- ik denk dat de ondergrens voor het verlagen van de % niet op het genoemde € 25.000 uit moet komen maar eerder naar de 35.000; dit ivm betaalbaarheid voor deze inkomensgroepen. De genoemde € 20 mljn zal minder zijn, in de praktijk zal dat niet veel voorkomen- en als het al voorkwam werd er toch al wel gefactureerd, ook al omdat de controle er niet is
- Ook denk ik dat er goed gekeken moet worden naar de grens van 230 uur: een alleenstaande ouder in ploegendienst heeft meer dan 230 uur gemiddeld per maand opvang nodig; het handigst is dat je bij een beschikking van de aangevraagde 230 uur een bezwaarschrift moet kunnen indienen en dan de werkelijk gemaakte uren moet kunnen krijgen.
-graag zou ik zien dat de definitieve uurprijzen en tabel eerder beschikbaar komt dan in oktober; de oudercommissie moet nog geïnformeerd worden en 2 maanden voor het nieuwe jaar moeten wij als branche dit voorleggen aan onze klanten. Dit lukt dus niet
-ook zou ik graag willen zien dat de uurprijs van de gastouderopvang en dagopvang gelijk getrokken zou kunnen worden; de kosten voor de gastouder en gastouderbureau zijn de afgelopen jaren fors verhoogd door alle wettelijke maatregelen en dat zie je niet terug in het tarief. De jaarlijkse indexering draagt daar niet voldoende aan bij
Mvrgrt Leo