Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit kinderopvangtoeslag 2022

Reactie

Naam Anoniem
Plaats weert
Datum 18 maart 2021

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Als beleidsadviseur kinderopvang bij gemeente pleit ik in het algemeen voor hervorming van toeslagstelsel. De facts en figures van Women Inc en BMK vormen daarvoor een goede insteek, lijken me makkelijker in te voeren dan de scenariostudies kinderopvang van ministerie. Basis van het huidige toeslagstelsel houdt in dat bij de geboorte al sprake is van segregatie: kinderen met en zonder toeslag. Los van de arbeidsmarktredenen zou tegengaan van segregatie al voldoende reden moeten zijn om over te gaan naar een brede maatschappelijke voorziening. Mbt de financiële doorrekeningen: het huidige toeslagstelsel kost enorm veel aan uren bij de belastingdienst, maar ook bij alle gemeenten en administratiekantoren van de opvang. Net de kwetsbare doelgroep loopt het risico op vervolgschade door uitsluiting, met hogere vervolgkosten voor de (lagere) overheid als gevolg.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht